Märker efter bönen att det finns orenhet på kläderna

Fråga: Efter bönen märker en person att han hade orenhet på sina kläder. Skall han ta om bönen?

Svar: Den korrekta åsikten är att han inte tar om den. Han kände inte till den och inte heller vet han när den hamnade där. Den kanske hamnade där efter bönen utom hans kännedom. Den korrekta åsikten är att han inte skall ta om den.