Mark i brudgåva före skilsmässa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1157)

1593 – Jag frågade min fader om en man som gifter sig med en kvinna och ger henne mark i brudgåva varefter han skiljer sig från henne. Han svarade:

Om han har hunnit vara i enrum med henne, ska hon få hela marken. Och om han inte har hunnit vara i enrum med henne, ska hon få halva marken.”