Mårddjurskött

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/887-888)

1195 – Jag frågade min fader om mårddjurskött. Han sade:

Alla djur som angriper och sliter med sina huggtänder är rovdjur. Alla fåglar som jagar med sina klor är förbjudna att ätas.”