Människors olika uppfattningar om allmosan

Publicerad: 2008-06-24
Författare: Imâm Abûl-Khattâb Mahfûdh bin Ahmad al-Kalwadhânî (d. 510)
Källa: al-´Ibâdât al-Khams fîl-Fiqh, sid. 54

Människornas förhållanden till allmosan är tre stycken:

Det första: Människor som anser den vara obligatorisk och betalar den. Denna typ är berömvärd.

Det andra: Människor som varken anser den vara obligatorisk eller betalar den. Om de är nya muslimer, skall de få reda på sanningen och förbjudas liknande handlingar och påståenden. Skulle de däremot ha kunskap i frågan, döms de för otro.

Det tredje: Människor som anser den vara obligatorisk utan att betala den. Om han har en makthavare över sig, skall makthavaren ta den från honom med våld. Om han inte har en makthavare över sig och i stället strider mot makthavaren på grund av allmosan, hädar han. I detta skede skall makthavaren strida mot honom på samma sätt som följeslagarna stred mot dem som inte betalade allmosan.