Människornas språk på Domedagen

Fråga: På vilket språk kommer människorna att tilltalas på Domedagen? Kommer Allâh (ta´âlâ) tilltala dem på arabiska? Stämmer det att språket i helvetet kommer att vara persiska, medan språket i paradiset kommer att vara arabiska?

Svar: Det är inte känt vilket språk människorna kommer att tala på Domedagen. Inte heller är det känt vilket språk Herren (djalla wa ´alâ) kommer att tilltala dem på. Varken Allâh (ta´âlâ) eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har nämnt något om det.

Det har inte rapporterats autentisk att persiskan är helvetets folks språk, och inte heller har det rapporterats autentisk att arabiskan är språket i paradiset. Vi känner inte till att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) hade några meningsskiljaktigheter i detta. De talade inte om detta. Detta hör till lönlös kunskap.

Däremot har man på senare tid hamnat i meningsskiljaktigheter kring denna fråga:

1 – Vissa sade att de kommer att bli tilltalade på arabiska.

2 – Andra sade att helvetets folk kommer att tala på persiska och att det är helvetets språk.

3 – Somliga sade att paradisets folk kommer att tala arabiska.

Alla dessa uttalanden saknar bevis och belägg och Allâh (ta´âlâ) vet bättre och Han är visare.