Människorna skall veta ledarnas rättigheter

Fråga: När jag påminner mina bröder om makthavarnas rättigheter känner jag mig helt främmande och att de flesta hatar mig. Vad råder ni mig?

Svar: Klargör sanningen och det korrekta. Människorna måste inte vara nöjda med dig. Det är inget krav. Se till att klargöra sanningen, det korrekta och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah med makthavarna och andra. Den som accepterar det, lovprisas Allâh för det, och den som inte gör det, så har du renat ditt samvete och klargjort sanningen för honom.

Vi är inte ute efter människornas välbehag och beröm. Vi är ute efter Allâhs (´azza wa djall) välbehag. De troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) rapporterade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som är ute efter människornas välbehag via Allâhs vrede, kommer att få Allâhs och människornas vrede. Den som är ute efter Allâhs välbehag via människornas vrede, kommer att få Allâhs och människornas välbehag.”