Människor som sprider falskhet skall undvikas

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Om du ser människor [i lättsinne] ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen; och om Djävulen skulle få dig att glömma [detta], stanna då inte i sådana orättvisa människors sällskap, då du påmint dig [din plikt].”1

Betydelsen av att ge sig in i diskussion om Allâhs budskap är att tala på ett sätt som motstrider sanningen. Det kan ske genom att försköna falska åsikter, kalla till dem och berömma deras anhängare och att vända sanningen ryggen och förtala den och dess anhängare. Allâh befallde först Sitt sändebud, och därefter hans samfund, att undvika dem som ger sig in i diskussion om Allâhs budskap på något av de omnämnda sätten och att man inte sitter med dem som diskuterar på ett falskt sätt förrän de börjar tala om något annat. Om samtalsämnet ändras, upphör förbudet. Skulle det finnas någon fördel med samtalsämnet, är det påbjudet. Om det inte skulle finnas någon fördel med det, är det varken nyttigt eller påbjudet.

I fördömandet av falska diskussioner finns en uppmuntring till forskning, granskning och diskussioner om sanningen.

 وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ

”… och om Djävulen skulle få dig att glömma [detta]…” – Det vill säga om du skulle sitta med dem utav glömska och försummelse.

 فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”… stanna då inte i sådana orättvisa människors sällskap, då du påmint dig [din plikt].” – Detta omfattar den som ger sig in i falska diskussioner och allt annat förbjudet tal eller förbjuden handling. Det är förbjudet att sitta och närvara där det finns förbjudna faktorer om man inte kan sätta stopp för dem.

Detta är ett förbud för att sitta med dem och inte handla utmed gudsfruktan på så sätt att man medverkar på deras förbjudna tal och handling eller tiger om dem och låter bli att fördöma. Om man däremot skulle handla utmed gudsfruktan och befalla dem det goda och förbjuda dem det onda och det tal som härrör från dem så att det onda upphör eller minskar, är handlingen tillåten och inte syndig.

1 6:68