Människor som missar fredagsbönen

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/406)

572 – Min fader blev frågad om människor som missar fredagsbönen. Han svarade:

Ibn Mas´ûd bad med ´Alqamah och al-Aswad,”

Det vill säga att han bad fredagsbönen med dem.

573 – En gång missade vi fredagsbönen varefter vi bad den tillsammans i en moské. Därefter berättade jag det för min fader som log och inte fördömde handlingen.”