Människor hyser agg mot allt okänt

Fråga: Vad säger ni om den som säger att dagens problem inte upphör med Hadîth-relaterad kunskap?

Svar: En man frågade en av de förträffliga, fromma och kloka lärda från Ahl-ul-Hadîth hur länge man skall ägna sig åt Hadîth-relaterad kunskap. Då svarade han:

”Hedning! Gå ut härifrån!”

Han kastade ut honom och sade:

”Jag svär vid Allâh att jag aldrig har sagt något liknande till någon eller kastat ut någon ur mitt hem.”

Denne nedvärderar och förnedrar Sunnah. Sunnah saknar värde hos honom. Han mår inte bra av troslärorna som framförs i hadîtherna som Allâhs resning över tronen och Hans nedstigning till den nedersta himlen. Han mår inte bra av dessa hadîther och trosläror som berör tron och kallet till Qur’ânen och Sunnah. Han är en okunnig fiende. Människor hyser agg mot allt okänt. Om han hade trott på troslärorna som hadîtherna har framfört skulle han inte sagt så. Människor hyser som sagt agg mot allt okänt.

Vi gör inte Takfîr på denne därför att han är okunnig. Vi hade dock gjort det om han hade varit kunnig. Han förtjänar Takfîr.