Människor, dyrka er Herre som har skapat er!

Publicerad: 2006-05-15
Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/80-81)

 

Allâh säger:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

”Människor, dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er så att ni blir gudfruktiga. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida, då ni vet.” (2:21-22)

Allâh börjar klargöra Sitt gudomliga Envälde genom att visa att Han är den som förärat Sina tjänare genom att ge dem ett liv efter att inte ha varit något och de uppenbara och dolda gåvor de badar i. Han har gjort jorden till en viloplats för dem och himlen till ett tak. I en annan vers säger Han:

وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

”Vi har byggt himlen som ett väl skyddat tak. Men de vänder dess tecken ryggen.” (21:32)

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء

”Och låtit vatten strömma från skyn.” (14:32)

Här betyder det moln som Han låter komma fram då de är i behov av dem och följaktligen låter dem och deras boskap dra nytta av jordbruk och växtligheter.

”Han som har skapat jorden som en viloplats…”

Detta innefattar att Han är Skaparen som skänker uppehälle och äger världen och dess invånare. Därför är det bara Han som förtjänar att dyrkas och ingen annan. Detta är anledningen till varför Han sade:

”Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida…”

I al-Bukhârî och Muslim rapporteras det att Ibn Mas´ûd sade:

”Allâhs sändebud, vilken synd anser Allâh vara värst?”

Han sade (i betydelse):

”Att du sätter vederlikar vid Allâhs sida då det är Han som har skapat dig.”

Tillika nämns det i Mu´âdhs hadîth (i betydelse):

”Mu´âdh, vet du vad Allâhs rättighet är över Hans skapelse? Att de enbart dyrkar Honom och inte sätter någon vid sidan av Honom.”

I en annan hadîth sägs det (i betydelse):

”Säg inte: ”Vad Allâh och den och den personen vill, utan säg i stället: Vad Allâh vill och därefter vad den och den personen vill”.”

at-Tufayl, ´Â’ishahs broder, sade till sin moder:

”Jag drömde att jag kom till en grupp judar och att jag sade till dem: ”Vilka är ni?” De sade: ”Vi är judar.” Jag sade: ”Ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt att ´Uzayr är Allâhs son.” Då sade de: ”Ni hade också varit ett bra folk om ni inte hade sagt: ”Vad Allâh och Muhammad vill.”” Därefter kom jag till en grupp kristna och jag sade till dem: ”Vilka är ni?” De sade: ”Vi är kristna.” Jag sade:

Ni hade varit ett bra folk om ni inte hade sagt att Messias är Allâhs son.” Då sade de: ”Ni hade också varit ett bra folk om ni inte hade sagt:

Vad Allâh och Muhammad vill.”” Nästa morgon berättade jag detta för henne och därefter gick jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och underrättade honom om drömmen. Då sade han (i betydelse): ”Har du berättat detta för någon?” Jag sade: ”Ja.” Då reste han sig upp och lovprisade Allâh och sade (i betydelse): ”Tufayl har drömt en dröm som han har berättat om för vissa av er. Ni brukade säga ett visst ord som hindrade mig att förbjuda er från det. Säg därför inte: ”Vad Allâh och Muhammad vill”, utan säg: ”Vad Allâh allena vill.””

Ibn ´Abbâs sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Vad Allâh och du vill.”

Då sade han (i betydelse):

”Har du gjort mig till en vederlik vid Allâhs sida?””

”Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida, då ni vet.”

Nämligen, sätt inga medhjälpare vid Allâhs sida som varken gagnar eller skadar. Ni vet ju att ni inte har någon annan Herre än Honom, som skänker er uppehälle. Likaså vet ni att den monoteism profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) manar er till är tveklös sanning. Så här sade Qatâdah. Ibn ´Abbâs sade om Allâhs Ord ”Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida, då ni vet”:

”Vederlikar är avguderi som är oklarare än en svart myra på en svart sten en mörk natt. Det är att säga: ”Vid Allâh och vid ditt liv och vid mitt liv.” Och det är att säga: ”Om det inte hade varit för hunden och ankan, skulle tjuvar kommit igår kväll.” Och det är att säga till sin vän: ”Om Allâh och du vill.” Och det är att säga: ”Hade det inte varit för Allâh och den och den personen.” Sätt ingen andra person i något av dessa, för sannerligen är det avguderi [Shirk].”

Mudjâhid sade om ”Sätt därför inte vederlikar vid Allâhs sida, då ni vet”:

”Ni vet att Han är en Gud som nämns i Tawrât [Tora] och Indjîl [Evangelierna].”