Människor behöver detta kall

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 33-34

Frågeställare: Måhända menar denne tron på Allâhs namn och egenskaper och inte Hans herravälde.

Svar: Ja, jag vet inte. Jag svarade bara på din fråga. Om denne är okunnig om Allâhs namn och egenskaper, så är det ett faktum att okunnighet om Allâhs namn och egenskaper innebär avvikande tro på Allâhs namn och egenskaper som många människor har avvikit från. Klerker vid Azhar och i Jemen saknar tro på Allâhs namn och egenskaper. Istället bekrigar de den dogmen och kallar den för antropomorfism (التجسيم) och liknelse. Mu´tazilah förnekar Allâhs egenskaper såsom Hans resning över tronen, kunskap, förmåga och vilja. Självklart är många människor vilsna i sakfrågan. De anklagar den som betror Allâhs namn och egenskaper för antropomorfism (التجسيم) och liknelse och kanske till och med för otro. Om denne åsyftar detta, ska han korrigera sitt ordval. Människor, inklusive klerker vid Azhar och andra, är i behov av ett kall till Allâhs namn och egenskaper och korrigering av denna dogm, ty de är ignoranta och avvikande.