Människor accepterar moderna åsikter

De flesta fanatiska anhängare till de fyra imamerna brukar oftast avvika från sina imamers konkretiseringar. Istället efterapar de bara senare anhängare till rättsskolorna. Med andra ord prioriterar de eftersläntrarnas åsikter. Ju senare en person lever desto mer anammar de hans ord och lämnar, eller nästintill, de tidigares ord. Människor accepterar moderna åsikter och ju längre tiden går desto mer överges de tidigares ord. Slutligen finns de tidigares böcker knappt hos dem. Och skulle de finnas så är deras befintlighet enbart symbolisk.

Hanâbilah utgår från böckerna ”al-Iqnâ´” och ”al-Muntahâ” och läser ingenting annat. Den som avviker från eftersläntrarnas åsikt avviker från Ahmads (rahimahullâh) åsikt, säger de. Faktum är att många sakfrågor som konstateras av de senare går emot Ahmads uttryckliga åsikter. Det vet den som vet. Du kan se hur de överger de tidigare Hanâbilahs böcker. De rent av överger medelålderns böcker och förlitar sig bara på senare böcker. Exempelvis läser de inte alls i böcker som ”al-Mughnî”, ”ash-Sharh”, ”al-Insâf” och ”al-Furû´” där imamernas och deras elevers delade åsikter tas upp. I själva verket är de anhängare till al-Hadjdjâwî och Ibn-un-Nadjdjâr och inte till Imâm Ahmad.

Detsamma kan sägas om senare Shâfi´iyyah; de följer egentligen Ibn Hadjar al-Haytamî, som skrev ”at-Tuhfah”, och hans likar som har tolkat ”al-Minhâdj”. De bryr sig inte alls om det som går emot ash-Shâfi´îs åsikter.

Samma sak kan sägas om senare Mâlikiyyah – de följer boken ”Mukhtasar Khalîl”. Inte bryr de sig om bokens avvikelser. Finner de en bekräftad hadîth ignorerar de den eftersom den inte är överensstämmande med rättsskolan och ursäktar sig med att respektive imam kan hadîthen bättre:

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”Men de har slagit sönder denna enhet och splittrats i sekter, där medlemmarna i varje sekt gläds åt vad de har.”1

Alla rättsskoleanhängare utgår från de senares böcker. De varken refererar till eller utgår från någonting annat.

123:53