Människokännare via streck på pappret

Fråga: Det finns de som påstår att de kan veta vilken personlighet och sjukdom en person bär på genom att bara titta på strecket som han ritar på ett papper. Skall man tro på den som påstår sig veta det eftersom det har börjat sprida sig i TV?

Svar: Allt det är lösa rykten och lögner. Man kan inte lära känna en människa om man inte ser hennes handlingar och gör affärer med henne och inte bara via ett streck.