Människoblod bryter inte tvagningen

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

”Det nämns från Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deltog i Dhât-ur-Riqâ´-militärexpeditionen när en man blev träffad av en pil så att blodet började rinna. Trots det gick han ned i Rukû´ och Sudjûd och fortsatte be.”

Den här berättelsen rapporteras detaljerat av Ibn Ishâq1. Däri nämner han (rahimahullâh) hur sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog läger i en dal och undrade vem som skulle hålla vakt under natten. En man från Muhâdjirûn och en man från Ansâr skulle göra det. De satte sig på berget och delade upp uppgiften i skift. Medan en vaktade sov den andre och vice versa. När mannen från Muhâdjirûn sov gick mannen från Ansâr upp för att be. Han började läsa kapitlet ”al-Kahf”. Då blev han träffad av en pil. Han drog ut pilen och fortsatte be. Det är allmänt känt att blod rinner när en pil dras ut. Därefter blev han träffad av en andra pil. Han drog ut pilen och fortsatte be. Därefter blev han träffad av en tredje pil. Han drog ut pilen och fortsatte be till dess att han bad klart. Sedan väckte han mannen från Muhâdjirûn. När han såg hans blod undrade han varför han inte hade väckt honom. Då sade mannen från Ansâr:

”Jag läste en vers och ville läsa klart den.”

Alltså bryts inte tvagningen av blodet som kommer från kroppen. Att bli träffad av tre pilar betyder att mycket blod kommer att rinna. Så tvagningen bryts inte av blod och annat som utsöndras från andra ställen än könet och analen. Det spelar ingen roll om mängden är stor. Det är den korrekta åsikten.

1Se ”as-Sîrah an-Nabawiyyah” (2/54) av Ibn Hishâm.