Människoblod är rent

al-Bukhârî sade:

77 – Tält i moskén för sjuklingar och andra

463 – Zakariyyâ’ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: Hishâm berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

Under Vallgravskriget blev Sa´d träffad i en ådra i handen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste ett tält åt honom i moskén så att han lätt kunde besöka honom. Det skrämde inte dem1 (i moskén fanns även ett tält till Banû Ghifâr) förutom att blod rann in till dem. De sade: ”Ni i tältet! Vad är det som kommer från er?” Då såg de att Sa´d blödde som han sedermera dog på grund av.”

Hadîthen bevisar att människoblod är rent. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte att blodet tvättas bort till skillnad från beduinens urin i moskén2.

Om någon säger att avsaknad rapportering betyder inte avsaknad dom, så stämmer det inom frågor som redan har bekräftats. I det här fallet har det dock inte bekräftats att människoblod är orent.

Måhända säger någon att Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) tvättade bort blod från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ansikte på Uhud-dagen. Det stämmer, men vem säger att hon gjorde det för att blodet är orent? Hon gjorde det för att ta bort blodet från ansiktet eftersom det inte ser fint ut.

Sammanfattningsvis finns inga tydliga bevis för att människoblod är orent bortsett från blodet som kommer från analöppningen och könsorganet. Det finns inga bevis för att annat blod är orent. Analogin pekar istället på att det är rent. Den döda människokroppen är ju ren och om en död kropp är ren så är även dess blod rent. Beviset för det är fisken. Den självdöda fisken är ren och så är även dess blod.

Alltså är människoblodet inte orent, men den som tvättar bort det för säkerhets skull gör en fin handling. Det är inget fel med det.

1Ibn Hadjar sade:

”De blev alltså inte rädda. al-Khattâbî sade: ”De var lugna och blev inte rädda av att se blod.” (Fath-ul-Bârî (1/557))

2al-Bukhârî (4075) och Muslim (1790).