Människans tristess

Fråga: Kan det hända att en människa känner att hon är uttråkad? Hur skall den tristessen i så fall behandlas?

Svar: Det är självklart. Människan kan inte alltid hålla samma nivå inom fliten, dyrkan och studierna. Det måste vara som det nämns i Handhalahs hadîth:

”Fördela din tid.”

Människan måste däremot vara beslutsam och utnyttja sin tristess för att ladda batterierna. Hon skall inte låta en tristess leda till en annan tristess. För övrigt är det omöjligt att människan håller samma seriösa nivå hela tiden. Hon måste vila sin kropp, sin hjärna och sitt tänk.