Människans synder får helvetet att fatta eld

publicerad
21.04.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 85

Helvetet kommer också att fatta eld på Domedagen. Allâh (ta´âlâ) sade:

“… och helvetet fyras under.”1

Qatâdah sade:

“Det vill säga att den fattar eld.”

as-Suddî sade:

“Det vill säga att den värms upp.”

Qatâdah sade:

“Den fattar eld av Allâhs vrede och människornas synder.”

Detta fordrar att helvetet fattar eld på grund av människornas synder som i sin tur åkallar Allâhs vrede över dem. Till följd därav stiger helvetets lågor och flammor. På ett motsvarande sätt byggs hem och planteras träd i paradiset tack vare människornas goda handlingar som Dhikr och annat. Detsamma gäller fruarnas och alla andra skönheter däri som stiger i takt med de goda handlingarnas skönhet. På samma sätt fattar helvetet eld och de olika straffmetoderna stiger i antal på grund av människornas många synder och Herrens (ta´âlâ) vrede över dem. Vi söker skydd hos Allâh från Allâhs vrede och Elden och alla ord och handlingar som leder till den.

1 81:12