Människans öga ser Honom inte

Publicerad: 2011-09-12
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/218-219)

Allâh (djall djalâluh) sade:

”Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se.”1

Salafs imamer har flera uttalanden kring denna vers:

1 – Människorna kommer inte att se Honom på jorden. Däremot finns det mångfaldiga, autentiska rapporteringar som bevisar att Han kommer att ses på Domedagen. Masrûq berättade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Den som påstår att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sett sin Herre, har ljugit. Allâh (ta´âlâ) säger: ”Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se.””

I en annan rapportering sägs det:

”Ljugit om Allâh.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim. Det har även bekräftats i al-Bukhârî och Muslim. Hon motsattes emellertid av Ibn ´Abbâs som nämnde beskådningen  oinskränkt. Det finns dock en annan rapportering från honom som visar att han inskränkte uttalandet med ”att han såg Honom två gånger med hjärtat”.

Ibn ´Ulayyah sade om versen:

”Det där berör detta liv.”

2 – Andra tolkade versen som att det inte är alla ögon som kommer att se Allâh. Detta är specificerat med det som autentiskt har rapporterats att de troende kommer att se Allâh på Domedagen.

3 – Vissa Mu´tazilah sade det de förstod från denna vers och menade att Allâh varken ses på jorden eller på Domedagen. Tillsammans med sin okunnighet om vad Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah tyder på, motsatte de sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.

4 – Somliga sade att det är intellektet som inte klarar av att omfatta Honom. Ibn Abî Hâtim rapporterade det från Yahyâ bin al-Husayn, Makkahs läsare. Denna åsikt är däremot ytterst märklig och den motsätter sig versens uppenbara skildring. Det verkar som om han tolkade synen med omfattning.

5 – Vissa sade att det inte finns någon meningsskiljaktighet mellan bekräftelsen av beskådningen och förnekandet av omfattningen. Omfattning är specifikare än syn. Bara för att det specifika förnekas, betyder det inte att det generella också gör det.

6 – Det har sagts att omfattning är specifikare än syn och att omfattning innebär omfång. Brist på omfång betyder inte brist på syn. Likaså betyder inte brist på omfång av kunskap att det inte finns någon kunskap alls. I Muslims ”as-Sahîh” rapporteras det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag klarar inte av räkna upp all pris över Dig.”

Det betyder däremot inte att han inte kan prisa Honom alls. Samma sak sägs om denna vers. Ibn ´Abbâs sade om versen:

”Ingens syn klarar av att omfatta Konungen.”

Ibn Abî Hâtim rapporterade att det sades till ´Ikrimah:

”Människans öga ser Honom inte.” Då sade han: ”Ser du stjärnorna i himlen?” Det sades: ”Ja.” Då sade ´Ikrimah: ”Ser du alla?”

Qatâdah sade:

”Han är väldigare än att blickarna skall kunna omfatta Honom.”

1 6:103.