Människans förmåga

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 75-76

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

124 – Både det goda och det onda är förutbestämda för slavarna.

125 – Den förmåga som fordrar plikt, utifrån den vägledning som skapelsen inte kan beskrivas med, finns tillsammans med handlingen.

126 – Förmåga i form av sundhet, möjlighet, utförbarhet och hälsa, finns innan handlingen och är förknippad med tilltal. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”1

127 – Slavarnas handlingar är skapade av Allâh medan anskaffningen är deras.

128 – Allâh (ta´âlâ) lägger inte på dem något de inte klarar av att utföra, och de klarar inte av att utföra något annat än det som Han har lagt på dem2. Det är betydelsen av att det inte finns någon rörelse eller styrka förutom via Allâh.

129 – Ingen klarar av att inte trotsa Allâh utan Allâhs hjälp. Och ingen klarar av att lyda Allâh varaktigt utan Allâhs (ta´âlâ) vägledning.

FÖRKLARING

Det vill säga att de inte klarar av något annat än det Han har gett dem förmåga till. Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) avvisade författaren och sade att påläggning nämns inte i form av förmåga utan i form av påbud och förbud. Han sade om författarens ord ”de klarar inte av att utföra något annat än det som Han har lagt på dem”:

”Det stämmer inte. De klarar av mer än så.”3

Människan kan be mer än fem gånger om dagen, kan fasta mer än en månad och kan vallfärda mer än en gång i livet, men Han (subhânah) vill underlätta, inte försvåra, för Sina slavar. Han (ta´âlâ) sade:

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

”Allâh vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag.”4

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”5

Det som är bevisat i Qur’ânen och Sunnah är sant och korrekt.

12:286

2Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade:

”Det stämmer inte. De myndiga klarar av mer än vad Allâh (subhânah) har lagt på dem. Dock är Han vänlig mot Sina slavar och underlättar för dem. Utav favör och godhet har Han inte låtit deras religion vara svår.”

3Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah (2/653-656).

44:28

522:78