Människan måste hålla sig borta från Ahl-ul-Bid´a

Människan måste hålla sig borta från Ahl-ul-Bid´a och undvika debatter och dispyter med dem. Det enda undantaget är om hon anar starkt att debatten gagnar dem och får dem att lämna sina innovationer.