Människan lämnar inte Allâhs vilja

Fråga: Ni sade att människan inte lämnar Allâhs (´azza wa djall) vilja. Kan ni klargöra det?

Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har berättat för oss att Han har en fullkomliga vilja som är universell. Det Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vill med Sin universella vilja, sker oundvikligt. Den förhindras aldrig. Det slavarna vill, eller inte vill, göra uppfylls inte förrän Allâh vill detsamma. Människan har en vilja och Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har en fullkomlig vilja. Människans vilja är underordnad Allâhs vilja. Det Allâh vill sker ehuru slavarna inte vill det. Det är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

181:29