Människan klarar av mer än vad hon är ålagd

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Allâh (ta´âlâ) har endast ålagt slavarna det som de klarar av. De klarar endast av det som Han har ålagt dem.”

Det stämmer inte. De som ansvarar för sina handlingar klarar av mer än vad Han (subhânah) har ålagt dem. Däremot är Han (´azza wa djall) vänlig mot Sina slavar och underlättar det för dem. Utav Sin favör och välvilja har Han inte satt några svårigheter i deras religion.