Människan kan se Allâh i sömnen

 ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
https://muqbil.net/sounds.php?sound_id=28

Fråga: Kunde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) se sin Herre i Hans skepnad i drömmen?

Svar: Det finns inget i religionen som hindrar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), eller någon annan, ser sin Herre i drömmen.