Människan kan inte leva ensam

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och tog avstånd från människor och goda handlingar som fredagsbönen, samlingsbönen, kampen och studierna medan andra hamnade i överdrift och blandade sig med orättfärdiga, trotsiga och syndiga människor.”1

Om syftet med beblandningen är att kalla människorna, påbjuda dem det goda, förbjuda dem det onda och lära dem, så är det korrekt. Det är det även om man blandas med dem för att ha ett lovligt sällskap och en samlevnad med dem. Det är bra. Vissa överdriver så pass med avhållsamheten, att de till och med låter bli att be fredagsbönen och samlingsbönen. De håller sig hemma eller på platser där de utövar sin dyrkan. Satan skrämmer dem och intalar dem att de kommer att bli lata eller påverkade av synder om de blandas med människor. Det går så långt att de inte ens ber fredagsbönen eller samlingsbönen. På så sätt har de avvikit från Allâhs väg. Deras argument är att beblandning med människor är skadlig.

Andra människor umgås med syndare och det rejält. De umgås med syndare och folk som tar lätt på saker och ting. De påbjuder inte det goda och de förbjuder inte det onda. De umgås med människor utan att behandla deras brister och defekter. Så gör Satan i samband med beblandningen.

Beblandning är inte förbjuden helt och hållet och inte heller tillåten helt och hållet. Den beror på fördelen. Människan kan inte vara utan andra människor. Människan är naturligt civiliserad. Hennes naturliga läggning är att hon inte kan leva ensam. Alltså måste hon efterleva en måttlig beblandning.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/86).