Människan – det talande djuret?

Fråga: Jag hör hur många säger till varandra att de är människor, talande djur. Stämmer det? Är människan ett talande djur?

Svar: Att människan är ett talande djur är en filosofisk term. Enligt filosoferna är allt som består av liv och själ ett djur. Människan utgör gränsen i frågan då hon är talande. Till följd därav säger de att människan är ett talande djur.

I dag har termen blivit till ett förtal. Därför är det inte tillåtet att tilltala sin broder på det sättet och i synnerhet inte i samband med ilska och bråk. Ty det anses vara förtal.