Människan är svag

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/625)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

”Allâh vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag.”1

Underlättnad passar människan eftersom hon är svag i sig, i sin beslutsamhet och i sin iver. Ibn Abî Hâtim sade: Muhammad bin Ismâ´îl berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från Ibn Tâwûs, från hans fader som sade:

”Svag när det kommer till kvinnor.”

Wakî´ sade:

”Människan förlorar huvudet med kvinnor.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Därpå ålades jag femtio böner om dagen. På väg tillbaka träffade jag Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts femtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av femtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fyrtio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fyrtio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts trettio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av trettio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tjugo böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tjugo böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och blev av med tio stycken.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts tio böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av tio böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.” Följaktligen gick jag tillbaka och ålades fem böner.

Jag återvände till Mûsâ som sade: ”Vad har du ålagts?” Jag sade: ”Jag har ålagts fem böner om dagen.” Han sade: ”Ditt samfund kommer inte att klara av fem böner. Jag prövade människorna innan dig och behandlade israeliterna å det hårdaste. Gå tillbaka till din Herre och be Honom om reducering åt ditt samfund.”

Jag har frågat min Herre så mycket att jag skäms. Jag är nöjd och underkastad. Därefter ropade en utropare: ”Jag har verkställt Mitt åläggande och underlättat för Mina slavar.”2

1 4:28
2 al-Bukhârî (3887) och Muslim (162).