Mannens tillrättavisning till den olydiga hustrun

Publicerad: 2012-04-01
Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin ´Abdillâh bin al-´Arabî
Källa: Ahkâm-ul-Qur’ân (1/462-463)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem…”1

Det går ut på att påminna dem om Allâh och locka dem med Hans belöning och skrämma dem med Hans straff och allting annat som lär kvinnorna hur en hustru skall uppföra sig på ett fint sätt, vara en bra livspartner, uppfylla makens rättigheter och erkänna att maken har högre status än henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sannerligen sagt:

”Om jag hade befallt någon göra Sudjûd för någon annan, skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd för sin make.”

1 4:34