Mannens största distraktion

Hâfidh Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (9/354-355)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om en man kallar på sin kvinna till sin madrass varpå hon avböjer, förbannar änglarna henne till dess att hon mornar.”1

al-Muhallab sade:

Detta fordrar att berövade rättigheter, såväl fysiska som ekonomiska, orsakar Allâhs vrede, förutom om Han överser henne.”

Ibn Abî Djamrah sade:

Hadithen bevisar också att änglarnas åkall bönhörs, oavsett om de åkallar om något bra eller ont, ty han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för det. Den uppmanar också till att maken ska bistås och behagas. Den bevisar också att mannens tålamod med uteblivet samlag är svagare än kvinnans. Den bevisar också att mannens största distraktion är sådant som lockar till samlag. Således uppmanar föreskriften kvinnorna att hjälpa männen med sådant.”

Han sade även:

Hadithen uppmanar till lydnad gentemot Allâh och tålamod med dyrkan av Honom. Således belönar Han Sin slav genom att låta någon se efter hans rättigheter till en sådan grad, att Hans änglar förbannar den som förargar Hans slav genom att beröva honom hans lust. Därför ska slaven se till att efterleva sin Herres rätt som Han kräver från honom. Hur fult är det inte att den fattige och behövande ter sig respektlöst mot den Rike som skänker mycken godhet!”

1al-Bukhârî (5193) och Muslim (1436).