Mannens och kvinnans livsuppgifter är baserade på skillnaden mellan dem

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 17

Allâh (subhânah) har särskilt mannen med vissa domar som rättar sig efter hans skapelse, kroppsbyggnad, kompetens, prestanda, tålamod, styrka och solennitet. Mannens uppgift över lag är att vara utomhus och kämpa för att försörja hushållet.

Allâh (subhânah) har särskilt kvinnan med vissa domar som rättar sig efter hennes skapelse, kroppsbyggnad, kompetens, prestanda och svaga tålamod. Kvinnans uppgift över lag är att stanna hemma och ta hand om hemmet och uppfostra samfundets kommande generationer. Allâh berättade hur ´Imrâns hustru sade:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

”Ett gossebarn är inte som ett flickebarn.”1

Fri från brister är Han som förfogar över skapelsen, befallningen, domen och föreskriften:

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig vare Allâh, skapelsernas Herre!”2

På en sida har vi Allâhs universella vilja som berör skapelsen, formandet och kompetenserna. På en annan sida har vi Allâhs religiösa vilja som berör befallningarna, domarna och föreskrifterna. De båda viljorna har enats för tjänarnas och världens bästa och för att individen, hushållet, samlingen och samhället skall fungera systematiskt.

13:36

27:54