Mannens långa hår

Fråga: Hör det till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah att mannen har långt hår?

Svar: Det är rekommenderat om håret är överensstämmande med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår. Det är dock inte tillåtet att låta det vara som de otrogna och deras jämlikar.

För övrigt skall man ta seden dit man kommer. Om folket i landet har långt hår, låter han sitt hår växa och inte annars. I så fall är det uppseendeväckande bland människorna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det uppseendeväckande och uppseendeväckande kläder. Det är en Sunnah, ingen plikt och inget krav. Om det är klandervärt eller främmande där han befinner sig, låter han bli att ha det.