Mannens långa hår och konvertitens hår

Fråga: Är det Sunnah att ha långt hår om man vet att man slarvar med att stryka fingrarna genom håret i samband med obligatoriskt bad eller är det obligatoriskt att ta bort det?

Svar: De bästa frågorna är de tidiga utmed vägledningen och de värsta frågorna är de nya och innoverade. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade hår till axlarna. Detsamma hade de kända följeslagarna vilkas utseenden har rapporterats till oss. Det har rapporterats autentiska och uttryckliga hadîther om det. Den som vill rätta sig efter det utseendet skall låta håret växa till axlarna såsom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde.

Han skall inte raka vissa delar av huvudet och låta andra vara, vilket är typiskt beduinerna i San´â’s utkanter. Om den kroppsdelen skall rakas, så har det rapporterats ett autentiskt förbud för det. Och om det berör huvudet, så kallas handlingen för ”Qaz´” och har förbjudits av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vad beträffar att raka hela huvudet, så finns det inget bevis för att det är förbjudet. Det motsäger dock Sunnah så länge det inte är i samband med vallfärd eller ´umrah. Det har bekräftats att Khawâridjs kännetecken är rakade huvuden. Förmodligen rakar de sina huvuden för att de anser det vara föreskrivet.

Det stämmer emellertid att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde konvertiten att raka otrons hår1. Den som konverterar till islam måste raka sitt hår som han konverterade till islam med och inte sitt skägg eller något annat som föreskriften inte vill skall rakas. Detta om vi säger att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning gäller alla otrogna. Meningsskiljaktigheten i frågan är välkänd. Vi har inte fått reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde någon annan konvertit bland de stora följeslagarna eller någon annan raka håret. Därtill är hadîthen om rakningen av huvudet svag, vilket de lärda i frågan har klargjort.