Mannens förhållande till problemen mellan hans maka och moder

Fråga: Hur skall en man förhålla sig till problemen mellan hans maka och moder?

Svar: Han får skipa fred mellan dem. Han skall uppmana sin maka att vara vänlig mot hans moder och att hon inte förargar henne eller är dålig mot henne och att hon hjälper honom vara bra mot henne. Hon belönas själv för det.