Mannens bön i byxor

Publicerad: 2010-08-16
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Källa: https://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?s_menu=23&idFatwa=2127

 

Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen i byxor?

Svar: Till bönens villkor hör att de privata delarna är täckta. Om byxorna täcker de privata delarna ned till knäna och han har något på sina axlar, anses hans bön vara korrekt och ingen skada är skedd. Detta gäller särskilt i länder i vilka det är tradition att gå klädd i byxor.

Men om muslimerna skall klä sig i byxor, åläggs de att byxorna är vida och breda på baken och låren så att de inte avslöjar de privata delarnas former, oavsett om det handlar om framsidan eller baksidan.