Mannens ansvar över kvinnan

Allâh (´azza wa djall) sade:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av försörjare.”1

Det betyder att männen ansvarar för kvinnorna i den bemärkelsen att de skall få kvinnorna att efterleva Allâhs (ta´âlâ) rättigheter i form av att slå vakt om Hans plikter och förhindra dem från allt osunt. Männen är ålagda att påtvinga dem det. De ansvarar även för dem genom att försörja dem och förse dem med kläder och bostad. Därefter nämnde Han varför männen ansvarar för kvinnorna:

بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”… med [den styrka och] de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av försörjare.”

Det vill säga för att männen är bättre än och har företräden framför kvinnorna. Männen har flera företräden framför kvinnorna. Exempelvis är det bara män som kan vara makthavare, profeter och sändebud. Många sorters dyrkan är specifika för män däribland kamp, ´Îd-bönerna och fredagsbönerna. Allâh har gett männen förstånd, stabilitet, tålamod och uthållighet som inte finns hos kvinnorna. Därtill är det männens plikt att försörja makorna samt många andra försörjningar. Förmodligen är det visdomen bakom generaliseringen i:

وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”… i egenskap av försörjare.”

14:34