Mannens äktenskap med en kvinna som inte ber är ogiltigt

publicerad
13.06.2010

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Referens: Fath-ur-Rabb al-Wadûd (2/86) av ´Allâmah Ahmad an-Nadjmî

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den ädle brodern – må Allâh leda honom till allt gott. Âmîn.

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Vidare:

Jag har läst boken som ni hade skickat till de lärda och likaså har jag läst de bifogade domarna från Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî och Shaykh Zayd bin Muhammad Hâdî al-Madkhalî om att mannens äktenskap med kvinnan som inte förrättar bönen är ogiltigt.

Jag kan tala om för dig att de omnämnda domarna är korrekta baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Pakten mellan oss och dem är bönen. Den som då lämnar den har hädat.”

Om du vill ha henne och hon vill ha dig, måste du ta om giftermålet via hennes förmyndare och med en ny bröllopsgåva, även om den skulle vara liten så länge hon går med på det. Detta skall ske efter att hon har ångrat sig för att ha övergett bönen.

Vad gäller barnen, så är det du som får ta hand om dem på grund av detta tvetydiga äktenskap.

Jag ber Allâh att Han leder alla till det Han älskar och behagas av.

Was-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.