Mannen vill att frun köper en bil till honom

Fråga: Min make kräver att jag köper en bil till honom. Jag har ett arbete och försörjer både mig själv och mina barn. Har han rätt till det?

Svar: Det skall vara tvärtom. Det är hans skyldighet att försörja sin hustru ehuru hon är rik. Kvinnans försörjning är makens skyldighet ehuru hon är rik. Men om hon vill ära och hjälpa sin make och köper en bil till honom så är det en bra samlevnad och en fin handling. Han skall dock inte kräva det från henne.