Mannen tvättade inte tån under tre dagar

Fråga: En man fick ett sår på en tå som han plåstrade om. I tre dagar bad han utan att tvätta eller stryka över tån utav okunnighet. Är han skyldig något?

Svar: Ja. Han måste ta igen bönerna. En del av kroppsdelarna har inte nåtts av vatten eller strykning. Han skall två sig på nytt och ta igen bönerna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man missa att tvätta ett område på foten motsvarande ett silvermynt befallde han honom att två sig på nytt.