Männen som utgör ett test för människorna

Fråga: Hör det till Salafs metodik att pröva människorna med individer?

Svar: Denna fråga är oklar för vissa studenter, vilket beror på förhållandet till själva frågan. Vissa föreställer sig frågan på ett felaktigt och särskilt sätt och säger att det tillvägagångssättet inte är korrekt. Vad gäller frågan i grund och botten, var det bekant hos Salaf att pröva människorna med individer:

Ibn Hanbal blev den avsedda prövningen
via kärleken till Ahmad vet man vem som håller fast [vid sanningen]
Om du ser någon nedvärdera Ahmad
skall du veta att han kommer att avslöjas

Människorna brukade pröva andra med kärleken till Ahmad bin Hanbal. Den som älskade Ahmad bin Hanbal var en Sunnî. Detsamma gällde andra än Ahmad bin Hanbal. Jag har för mig att det var al-Mu´âfâ bin ´Imrân. Han ansågs vara ett test i vissa städer.

I vilket fall som helst, råder det inga tvivel om att denna fråga är tillåten. Men vem är det som skall pröva? Och vem är det man skall pröva med? Vem är det man skall pröva med? Detta räcker som svar för att visa att det hörde till Salafs metodik att testa andra människor med individer. Det enda som är oklart är personerna som det skall prövas med.

Vem är det man skall pröva med i dag? Denna fråga måste studenterna och Mashâyikh vara uppmärksammade på. Ibland ser de en person med status och säger att det är han som det skall prövas med. Det behöver inte alls vara så. Han behöver inte alls ha en vid kunskap, hög status eller vara världens kunnigaste person. Ty du vill veta vad en person är om han älskar en person eller om han inte älskar honom.

Exempelvis är Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) inte lämpad för att utgöra ett test för människorna. Det säger jag inte på grund av någon brist i honom. Jag söker Allâhs närhet genom att inte högakta någon så mycket som Shaykh Ibn Bâz under hans livstid. Jag gillar Shaykh ´Ubayd al-Djâbirîs ord om Shaykh Ibn Bâz:

”Ahl-us-Sunnah högaktar Shaykh Ibn Bâz och Ahl-ul-Bid´ah är rädda för honom.”

Den här frågan är mycket viktig. Om du skall testa en person med en annan person och älska honom om han älskar honom och hata honom om han hatar honom, skall du veta att innovatörerna fjäskar genom att säga sig älska Ibn Bâz. Sûfiyyah och vissa Shî´ah bad till och med begravningsbönen för honom i hans frånvaro. De vågar inte förtala honom. Hizbiyyûn i Saudiarabien försvarar honom till synes och säger sig älska honom. Om jag skall älska varenda en som säger sig älska Ibn Bâz, kommer jag att älska innovatörerna. Finns det någon Surûrî i Jemen, eller utanför Jemen, som vågar förtala Ibn Bâz? Nej. De prisar honom. Baserat på detta, betyder det att jag kommer att älska den klandervärda personen om jag låter Ibn Bâz utgöra ett test för människorna. Detta är klart och tydligt.

Däremot är personer som Shaykh Rabî´ lämpade för att utgöra ett test för människorna. Ty endast en innovatör hatar honom. Endast en innovatör hatar honom. Det är klart och tydligt och dess historia är tillgänglig.

Shaykh al-Fawzân kan detaljeras. Om du frågar allmänt om honom, kommer vissa innovatörer att försvara, prisa och berömma honom. Skulle du däremot vara detaljerad om honom och fråga personen om Shaykh al-Fawzâns bok ”al-Adjwibah al-Mufîdah”, ser du att boken älskas och godtas endast av en Sunnî.

Hur mycket gick inte Abûl-Hasan till höger och vänster och citerade utslag från alla möjliga håll utan att kunna nämna just denna bok? Titta ännu en gång, bröder! Han är märklig. Kan ni komma ihåg att han har citerat ash-Shâtibîs ”al-I´tisâm”? Har ni hört honom citera ur den? Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunnah”, ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbals ”as-Sunnah” eller al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” då? Trots det lät han sina studenter fördjupa sig i Ibn Taymiyyahs ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” just för att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah talar mycket och har tal som är enkla att klippa och klistra och få hans tal att framstå på ett helt annat sätt så att han själv framstår som en helt annan person.

Poängen ligger i att Shaykh al-Fawzâns bok är lämpad för att testa människorna. Vad gäller generellt sett, skall du räkna med att innovatören kommer att prisa Shaykh al-Fawzân. Till följd därav kommer du att älska innovatören bara för att han säger sig älska al-Fawzân.

Shaykh Muqbil (rahimahullâh) är lämpad för att utgöra ett test för människorna. Vi har inte sett en innovatör utan att han hatar honom. Om du ser en innovatör tala väl om Shaykh Muqbil, skall du vet att han inte vet vem Shaykh Muqbil är.

Detsamma gäller Shaykh al-Albânî (rahimahullâh). Innovatörerna älskar inte honom.

Dessa Mashâyikh är lärda och ädla, men innovatörerna föraktar dem för att de har avvisat dem. Allâh stödde Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) så att alla i öster och väster var rädda för honom. Detta är från Allâh (´azza wa djall). Detta är en förberedelse från skapelsernas Herre.

Denna detaljering är mycket viktig. Jag hoppas att Allâh gagnar åhörarna med den.