Mannen som Satan fruktade

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3690)

3690 – al-Husayn bin Hurayth berättade för oss: ´Alî bin al-Husayn bin Wâqid berättade för oss: Min fader berättade för mig: ´Abdullâh bin Buraydah berättade för mig: Jag hörde Buraydah säga:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begett sig ut i en strid, kom en svart slavinna och sade: ”Allâhs sändebud! Jag avlade en ed att om Allâh låter dig återvända helskinnad så ska jag spela tamburin och sjunga framför dig.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om du har avlagt en ed så får du spela, men inte annars.” Hon började spela. Abû Bakr kom in och hon fortsatte spela. ´Alî kom in och hon fortsatte spela. ´Uthmân kom in och hon fortsatte spela. Då kom ´Umar in varvid hon kastade tamburinen under sina sätesmuskler och satte sig på den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Satan är rädd för dig, ´Umar. Jag satt ned medan hon spelade. Abû Bakr kom in och hon fortsatte spela. ´Alî kom in och hon fortsatte spela. ´Uthmân kom in och hon fortsatte spela. När du, ´Umar, kom in kastade hon iväg tamburinen.”1

Hadithen är god, autentisk och främmande från Buraydah.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3690).