Mannen som putsar och stylar skägget är förbannad

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som tatuerar och ber om att bli tatuerade, förlänger hår och ber om att få håret förlängt, noppar ögonbryn och ber om att få ögonbrynen noppade och ber om tandfilning för skönhetens skull och ändrar på Allâhs skapelse.”1

Om den vise lagstiftaren förbjuder kvinnan noppa ögonbrynen, tror du inte då att det likaså är förbjudet för mannen att göra det? Jo. Hans handling ändrar ju på Allâhs skapelse. Om Allâh förbjuder kvinnorna att göra en liten ändring på sina ögonbryn eftersom den förvanskar Allâhs skapelse, så gäller förbudet än mer mannen. Även mannens handling förvanskar Allâhs skapelse.

En kvinna har exempelvis en ljus hy. Hon är inte nöjd med färgen som hennes Herre har skapat åt henne varför hon tatuerar sig. Detta är förvanskning av Allâhs skapelse för skönhetens skull.

Har inte då mannen som tar bort hår från kinderna mer rätt att förbannas?

Har inte då mannen som rakar av skägget helt än mer rätt att förbannas?

Vad skall sägas om mannen som rakar av sitt skägg om kvinnan förbannas för att ta bort en liten linje av sina ögonbryn? Det är tvivelsutan en stor synd. Därför skall du påminna dem som har prövats av det så att de ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall) och inte tar bort något från sina skägg inklusive det som växer på deras kinder. Håret på kinderna tillhör skägget, vilket nämns i språket.

1al-Bukhârî (10/306) och Muslim (6/122).