Mannen som inte begränsar sig vid de fyra imamerna

Beträffande en persons ord att han inte begränsar sig vid någon av de fyra imamerna, så har han helt rätt om han syftar på att han inte begränsar sig vid en viss imam och ignorerar de andra. Och om han menar att han inte begränsar sig vid någon av dem och att han i stället opponerar sig dem, så kommer han i stort sett alltid att ha fel. Ty i princip lämnar inte sanningen i Sharî´ah dessa fyra rättsskolor. De lärda har dock delade åsikter om sanningen är på något annat håll än hos dessa fyra i vissa frågor. Det finns två åsikter om det, vilket vi har nämnt ingående på andra platser1.

Många gånger när en åsikt är korrekt kan man få för sig att den inte has av de fyra, men det gör den visst. Det råder dock inga tvivel om att Allâh inte har befallt att endast fyra personer följs och ingen annan. Ingen lärd säger det. Detta påminner om när man säger att hadîtherna är rapporterade av al-Bukhârî och Muslim. Hadîtherna som al-Bukhârî och Muslim har rapporterat och klassificerat som autentiska har också klassificerats som autentiska av andra otaliga lärda. Dessa hadîther accepteras för att de är autentiska, inte för att en viss individ har rapporterat dem.

Apropå personen som får reda på en hadîth och säger ”Om den hade varit autentisk skulle inte min rättsskola försummat den” så skall han straffas för hans överdrivna okunnighet och okunniga tal om religionen. Lögn om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth hör till de största synderna.

1Se Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/219-220).