Mannen som hamnar i paradiset utan någon god handling

Publicerad: 2012-05-01
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/tg–1431-11-19.mp3
Datum: 1431-11-19/2010-10-26
https://www.youtube.com/watch?v=70kpHXLaW0I

 

Fråga: Det har kommit många frågor om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om personen som aldrig har gjort något bra och som får lämna helvetet.

Svar: Detta gäller den som inte klarade av att handla. Han uttalade trosbekännelsen och dödades eller dog direkt innan han hann handla. Man måste kombinera bevisen. Vi kan inte ta ett bevis och lämna alla andra bevis. Detta hör till att hålla fast vid de mindre klara texterna som går ut på att följa en typ av bevis och lämna bevisen som tolkar och klargör de första. Det är just på det här viset som de vilsna handlar.

Det finns bevis som klargör att man måste handla. Hur kan vi avskaffa alla dem för en allmän hadîth?