Mannen som blev en ängel

1362 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Dja´far bin Abî Tâlib vara en ängel som flög i paradiset. Han hade två vingar och flög hur han ville. Vingarnas främre delar var blodiga.”1

Rapporterad av at-Tabarânî med två berättarkedjor varav en är god2.

1Autentisk via andra. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Dja´far (radhiya Allâhu ´anh) förlorade sina händer för Allâhs sak i striden vid Mu’tah. Till följd därav ersatte Allâh dem med två vingar därav namnet ”Flygande Dja´far”.

2Så sade även al-Haythamî, vilket bevisar hur lätt de tog på frågan. De tre andra har bara följt dem blint. Jag har autentiserat den här hadîthen på grund av de vittnande rapporteringarna som nämns i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (1226) via Abû Hurayrah, ´Alî, Abû ´Âmir och andra.