Mannen som ash-Shâfi´î ville döda

Det var välkänt bland Salafs imamer att göra Takfîr på den som säger att Qur’ânen är skapad och att en sådan person skulle krävas på ånger; antingen ångrade han sig eller också avrättades han. Det har de rapporterat från Mâlik bin Anas och andra.

Samma sak sade ash-Shâfi´î till Hafs al-Fard. Han var en av Dhirâr bin ´Amrs kollegor som ansåg att Qur’ânen är skapad. När han debatterade med ash-Shâfi´î och sade att Qur’ânen är skapad, sade ash-Shâfi´î till honom:

”Du har hädat Allâh den Väldige.”1

Rapporterat av Ibn Abî Hâtim i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” som sade:

”I min bok stod det att ar-Rabî´ bin Sulaymân sade: ”Jag var antingen med ash-Shâfi´î eller också var det Abû Shu´ayb som berättade för mig, men jag vet i alla fall att ´Abdullâh bin ´Abdil-Hakam och Yûsuf bin ´Amr bin Yazîd var närvarande. Hafs frågade ´Abdullâh: ”Vad säger du om Qur’ânen”? Han ville inte svara. Då frågade han Yûsuf bin ´Amr samma sak, men han ville inte heller svara. Båda två pekade på ash-Shâfi´î. När han frågade ash-Shâfi´î nämnde han bevisen för honom och det blev en lång debatt. ash-Shâfi´î sade med bevis och belägg att Qur’ânen är Allâhs tal och den är inte skapad. Därtill gjorde han Takfîr på Hafs. Därefter träffade jag Hafs i moskén och han sade: ”ash-Shâfi´î ville döda mig.”

1al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 252, av al-Bayhaqî.