Männen ska skydda kvinnorna

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/694)

Allâh (´azza wa djall) sade:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

”MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av försörjare.”1

Det vill säga att männen ska skydda kvinnorna liksom makthavare och ledare skyddar medborgarna. Därtill ska de uppfylla kvinnornas behov såsom försörjning, klädnad och boende. Allâh (ta´âlâ) betonar ordet (قَوَّامُونَ) för att poängtera männens grundläggning i sakfrågan.

بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

”… med de andra företräden som Allâh har gett dem…”

Det vill säga anledning bakom denna variation som Han har försett männen med till skillnad från kvinnorna. Med andra ord förtjänar männen denna utmärkelse då Allâh har försett dem med drag som kvinnorna saknar – män är kalifer, makthavare, ledare, krigare och annat.

14:34