Mannen ser en flicka med sin älskarinna

Den som begår otukt med en kvinna och sedan ser henne med en flicka får inte gifta sig med henne om han inte vet huruvida hon är från honom eller inte. Ty om hon inte är från honom så är det ändå inte tillåtet för honom att gifta sig med henne enligt Mâlik, Abû Hanîfah och en av Ahmads åsikter. Och om hon är från honom, så är det bara värre. Likaså är hon förbjuden för honom om han förväxlar henne med någon annan.