Mannen råder över kvinnan

16Till kvinnan sade han:

”Stor skall jag göra din möda

när du är havande,

med smärta skall du föda dina barn.

Din man skall du åtrå,

och han skall råda över dig.”

17Till mannen sade han:

”Du som lyssnade till din hustru

och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,

förbannad skall marken vara för din skull.

Med möda skall du hämta din näring från den

så länge du lever,

18törne och tistel skall den ge dig.

Du skall äta av växterna på marken,

19du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett

tills du vänder åter till jorden.

Ty av den är du tagen,

jord är du och jord skall du åter bli.”

20Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever. 21Herren Gud gjorde kläder av skinn åt mannen och kvinnan och klädde dem.