Mannen måste behandla kvinnan väl

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter motsvarande plikter; han erhåller dock en nivå över henne.”1

Kvinnor har rätt till det män har rätt till. Därför skall han behandla henne väl enligt sed liksom hon skall behandla honom väl enligt sed; hon skall lyda honom, försköna sig för honom, vinna hans kärlek och liknande.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”… han erhåller dock en nivå över henne.”

Männen erhåller en nivå som kvinnorna saknar; de försörjer kvinnorna, kämpar, är förnuftiga och starka och ärver mer än vad kvinnorna gör. Därtill måste kvinnan lyda mannen och eftersträva hans tillfredsställelse. Det räcker att kvinnan är skapad från mannen, vilket har bekräftats då Hawwâ’ skapades från Âdams revben, för att bevisa att män är bättre än kvinnor.

12:228