Mannen i drömmen befaller exorcism mot onda ögat

Fråga: En kvinna som har drabbats av onda ögat drömde om en man som befallde henne att exorcisera sig på ett föreskrivet sätt och läsa kapitlet ”Yûsuf”. Skall hon läsa det eller är det innovation?

Svar: Drömmar fastställer inga religiösa domar om de inte är på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död upphörde föreskriften. Sålunda fastställs ingen religiös dom genom en dröm. Om du drömmer om någon som befaller dig det ena och det andra, så skall du bara förkasta det. Ty det finns ingen föreskrift efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.