Mannen från paradiset

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

al-Musnad (3/166)

12633 – ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar berättade för oss, från az-Zuhrî: Anas bin Mâlik underrättade mig:

”Medan vi satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), sade han: ”En man från paradiset kommer att komma in till er.” En man från Hjälparna steg in. Hans skägg droppade vatten från hans tvagning. I sin vänstra hand höll han sina sandaler. Nästa dag sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samma sak. Samme man steg in som den första gången. Den tredje dagen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samma sak, och samme man steg in som förra gången. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått upp, följde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs efter honom och sade: ”Jag har bråkat med min fader och svurit att inte komma hem till honom på tre dagar. Om du låter mig bo hemma hos dig under den tiden, gör jag det.” Han sade: ”Låt gå.” ´Abdullâh berättade att han övernattade de tre nätterna hos honom. Han märkte att han inte gick upp för att be om nätterna. Det enda han kunde se var att så fort han vaknade till, bytte han sida på sin madrass och erinrade sig Allâh (´azza wa djall) till dess att han gick upp för att be Fadjr. ´Abdullâh sade: ”Jag hörde honom däremot aldrig tala annat än väl. Efter att tre nätter hade gått och jag höll på att se ned på hans handlingar, sade jag: ”Allâhs slav! Jag och min fader har varken blivit arga på varandra eller vänt ryggen åt varandra. Däremot hörde jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga tre gånger om dig: ”En man från paradiset kommer att komma in till er.” Tre gånger steg du in. Jag ville bo hos dig för att se vilka handlingar du gör för att ta efter dig. Jag har emellertid inte sett myckna handlingar från dig. Vad är det du gör som fick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga sådär om dig?” Han sade: ”Inte mer än vad du har sett.” När jag gått därifrån kallade han på mig och sade: ”Inte mer än vad du har sett, frånsett att jag inte hyser bedrägeri eller avund mot någon muslim för det som Allâh har skänkt honom.” ´Abdullâh sade: ”Det är det du gör, och det är det vi inte klarar av.”